Zorgarrangementen

Op drie locaties biedt de Hervormde Stichting Sonneburgh een breed scala aan diensten aan op het gebied van wonen, welzijn, zorg en/of behandeling. Omdat niet iedere cliënt dezelfde zorgbehoefte heeft, heeft Sonneburgh een groot aantal servicediensten en zorgarrangementen samengesteld. Afhankelijk van de persoonlijke zorgbehoefte en/of indicatiestelling kan een servicedienst of zorgarrangement aan de cliënt worden aangeboden.

- Servicediensten Servicewoningencomplexen
- Zorgarrangementen verzorgingshuizen
- Zorgarrangementen verpleeghuis

Door het grote aantal zorgarrangementen dat Sonneburgh kan aanbieden, is het vaak mogelijk om de cliënt bij lichamelijke of geestelijke achteruitgang een ander zorgarrangement aan te bieden waardoor overplaatsing naar een andere instelling kan worden voorkomen. Het grote aantal zorgarrangementen en servicediensten maakt het ook vaak mogelijk dat partners met verschillende zorgbehoeften binnen een instelling kunnen verblijven.
Met al deze zorgarrangementen wil Sonneburgh iedere individuele cliënt bieden wat er nodig is.
Die zorg- en dienstverlening moet van goede kwaliteit zijn en geleverd worden door de vele goed opgeleide professionals die Sonneburgh in dienst heeft.
Naast dit alles biedt Sonneburgh ter vrije keus ook nog extra zorg- en dienstverlening aan die buiten de Wlz-indicatie valt en dus tegen betaling geleverd kan worden.

De website wordt momenteel herschreven waardoor niet alle informatie actueel is.