70 jaar Sonneburgh – Jubileumjaar 2018

70 jaar Sonneburgh

Liefdevolle zorg en aandacht: gisteren, vandaag en morgen.

2018 is een memorabel jaar voor Sonneburgh. Een jaar waarin feestelijk herdacht mag worden dat zeventig jaar geleden de diaconieën van Rotterdam-Zuid eensgezind besloten tot de oprichting van stichting Sonneburgh. In de week van 26 november t/m 2 december zal er op alle locaties extra aandacht worden besteed aan deze feestelijke gebeurtenis.

1