Maatregelen tegen het coronavirus

Voor de antwoorden op veelgestelde vragen, klik hier.

 

Maatregelen

We verwachten dat u deze informatie goed leest en zich ook aan de maatregelen houdt. Als we samen onze verantwoordelijkheid nemen, kunnen we elkaar en u zo goed mogelijk beschermen. We doen dit omdat we willen doen wat in ons vermogen ligt om de verspreiding van dit nieuwe virus zoveel mogelijk af te remmen.

Bezoek van onze locaties

De overheid verzoekt het bezoek aan ouderen en kwetsbare personen zoveel mogelijk te beperken.

Wij laten GEEN bezoekers meer toe.

De deuren van de locaties zijn gesloten. Uiteraard kunnen zich situaties voordoen waardoor ondanks het bezoekverbod, een bezoek niet uitgesteld kan worden. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met de teamleider of het dienstdoend hoofd van de afdeling. Deze beoordeelt of bezoek kan worden toegelaten.

In het kader van de preventie adviseren wij u uw familie ook buiten de locatie zo min mogelijk te ontmoeten.

Momenteel zijn wij aan het nadenken over andere manieren om mensen toch met elkaar in contact te brengen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt u hier nader over geïnformeerd. Heeft u zelf ideeën hierover, mail deze dan naar corona@sonneburgh.nl.

Hygiëne

De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn nog steeds heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze maatregelen consequent op te blijven volgen:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep of reinig de handen met handalcohol (Instructie handreiniging);
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
  • Raak zo min mogelijk uw gezicht aan;
  • Schud geen handen meer.

Restaurants

Om ook onderling contact zo veel mogelijk te beperken in de locaties, zullen ook de restaurants binnen de locaties sluiten. Dit geldt zowel voor het bewonersrestaurant als het personeelsrestaurant. De maaltijden zullen op de kamers worden geserveerd of in de huiskamers van de afdeling.

Activiteiten

Alle centrale recreatieve activiteiten, zoals koffieochtenden, optredens en verenigingen worden tijdelijk stopgezet. Er worden alleen nog activiteiten op afdelingsniveau aangeboden.

Paramedische behandelingen

Ook groepsbehandelingen (bijvoorbeeld gym) van de fysiotherapie worden stopgezet. Evenals de eerstelijns fysiotherapie die vanuit onze afdeling fysiotherapie wordt geboden. Externe behandelaren die verbonden zijn aan onze organisatie, zoals de  tandarts en pedicure zullen alleen nog acute zorg of zorg op indicatie van de specialist ouderengeneeskunde bieden.

Indien u behandeling van behandelaren uit de wijk ontvangt, vragen wij u deze alleen voort te zetten als de behandeling niet enige weken kan worden stopgezet. Behandelaren mogen alleen op uw kamer behandelen.

Kapper

De grens van veilige afstand tussen mensen is door het RIVM bepaald op anderhalve meter. Aangezien knippen niet op die afstand kan worden gedaan, blijven de kappers binnen Sonneburgh tot nader orde gesloten. Omdat de locaties worden gesloten voor bezoekers, adviseren wij u de afspraken met externe kappers af te zeggen.

Winkel

De winkel op de locatie blijft open voor uw dagelijkse boodschappen. Wij vragen u niet te gaan hamsteren. De voorraden worden regelmatig aangevuld en er is geen sprake van tekorten.

Medewerkers zorg

In het hele land wordt mensen gevraagd thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. Voor zorgpersoneel geldt dit niet, omdat de inzet van de zorgmedewerker niet gemist kan worden door onze cliënten. De landelijke richtlijn voor zorgpersoneel is daarom dat zij bij verkoudheidsklachten wel komen werken. Onze medewerkers zijn alert op de hygiëne voorschriften en leven die zorgvuldig na. Mochten er vanuit het RIVM aanvullende maatregelen op het vlak van infectie preventie genomen moeten worden, dan volgen wij deze op.

Waar vraagt u wat?

We merken dat er veel vragen zijn. Begrijpelijk. Voor algemene informatie verwijzen wij u nog steeds naar de Rijksoverheid, het RIVM en voor ontwikkelingen in de regio naar de onderstaande websites.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

www.RIVM.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/patienten-coronavirus-in/

Wij houden de lokale, regionale en landelijke berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan waar wij als organisatie rekening mee moeten houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen.

Wij krijgen momenteel veel vragen. Veel antwoorden op vragen zijn terug te vinden bij onze veelgestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, stuur dan een mail naar corona@sonneburgh.nl. We doen ons uiterste best om z.s.m. te antwoorden.

Tot slot

We beseffen dat dit vergaande maatregelen zijn. We bereiden ons intussen op diverse scenario’s voor, maar niemand kan in de toekomst kijken. We houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen. Wij hopen op uw begrip en danken u hartelijk voor uw medewerking. Heel veel sterkte voor iedereen in deze moeilijke periode.

1