Nieuwsberichten

Update over corona-uitbraak in het verpleeghuis aan de Groene Kruisweg, gepubliceerd 15 januari 2021

Er ligt gelukkig een rustige week achter ons, zonder nieuwe besmettingen en overlijdens. We keren terug naar een situatie waarin we weer nieuwe opnames op de 3e en 4e etage zullen toelaten en we de activiteiten op onze locatie weer gaan opstarten.

De 2e etage is deze week uit cohort gegaan. Het is 14 dagen geleden dat de laatste bewoner positief is getest en de bewoners zijn minimaal 3 dagen klachtenvrij.

Voor alle etages geldt dat we de bezoektijden nog steeds beperken tot de middag. Dit in verband met de nog steeds hoge besmettingscijfers in de regio.

Medewerkers die waren uitgevallen met coronaklachten, keren gelukkig ook weer terug. Er zijn nog enkele medewerkers aan het herstellen van corona.

Voorlopig is dit de laatste update. Het onderzoek van de GGD naar de oorzaak van de besmettingen is nog niet afgerond. Daarover zullen we te zijner tijd berichten.

Update over corona-uitbraak in het verpleeghuis aan de Groene Kruisweg, gepubliceerd 8 januari 2021

Voor de eerste keer nadat we getroffen werden door de grootschalige uitbraak van het coronavirus, kunnen we melden dat er geen nieuwe besmettingen hebben plaatsgevonden. In totaal zijn er helaas 42 bewoners overleden.

De beperkingen die wij onze bewoners, bezoekers en medewerkers op moesten leggen vanwege de besmettingen, worden langzamerhand minder. Het werken in volledig beschermende kleding hoeft niet meer in het hele huis. Gefaseerd keren we terug naar een meer normale situatie. Er zijn nog 16 medewerkers afwezig vanwege coronaklachten.

De GGD heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de mogelijke oorzaken van de besmettingen. Het onderzoek heeft nog niet geleid tot conclusies. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij daarover berichten.

Update over corona-uitbraak in het verpleeghuis aan de Groene Kruisweg, gepubliceerd 31 december 2020

In de afgelopen week zijn er helaas 11 van onze bewoners overleden. Dit brengt het totaal aantal overledenen die positief op corona zijn getest, op het trieste aantal van 40.

Langzamerhand stabiliseert de situatie zich gelukkig. We hopen volgende week meer beperkingen op te heffen. Dat is met name afhankelijk van het feit of onze bewoners die nu klachtenvrij zijn, dat ook blijven.

Steeds meer medewerkers die vanwege een coronabesmetting hun werk niet meer konden doen, gaan weer aan de slag. Dat betekent dat we de continuïteit van zorg blijvend kunnen waarborgen.

Desgewenst kunnen de medewerkers gebruikmaken van psychologische ondersteuning.

Het onderzoek door de GGD naar de mogelijke oorzaken van de besmettingen, is nog steeds gaande. Zodra daar meer over bekend is, berichten we daarover.

Update over corona-uitbraak in het verpleeghuis aan de Groene Kruisweg, gepubliceerd 24 december 2020

In de afgelopen week zijn er helaas 8 bewoners overleden. 7 bewoners waren positief getest op corona en 1 bewoner had geen corona. Dit brengt het totaal aantal overledenen die positief op corona waren getest op 29.

Op de 4e etage waar begin december de eerste bewoners positief werden getest, zijn de positief geteste bewoners deze week uit isolatie gegaan. Dit betekent dat deze bewoners weer contact met elkaar kunnen hebben. Het is een voorzichtig begin om als bewoner weer samen te kunnen zijn met andere bewoners. Met de kerstdagen voor de deur, een welkome ontwikkeling. De bewoners hebben drie weken op hun kamer doorgebracht en dit was zwaar.

Het opheffen van de beperkingen voor onze bewoners van de 4e etage, geldt niet voor de andere etages. De 2e en 3e etage zijn nog in volledige isolatie.

Het onderzoek door de GGD naar de mogelijke oorzaken van de besmettingen is de afgelopen week vervolgd. Ook de komende week zal de GGD daarmee doorgaan.

Vanaf 27 december 2020 gaan we het bezoek op locatie aanscherpen. Bezoek is nog steeds welkom, alleen tussen 13.00 en17.00 uur. Dit om verdere besmettingen te voorkomen. Daarnaast vindt er vanaf 27 december bij binnenkomst van de bezoekers een gezondheidscheck plaats door vrijwilligers van het Rode Kruis.

Bericht over corona-uitbraak op Sonneburgh, gepubliceerd 18 december 2020

Sinds begin december is het verpleeghuis van onze locatie aan de Groene Kruisweg in Rotterdam zwaar getroffen door een corona-uitbraak. Van de 114 bewoners zijn er 102 mensen besmet geraakt en helaas zijn 22 van hen overleden. Uiteraard gaan onze gedachten en diepste medeleven uit naar de families en naasten van de overleden bewoners. Daarnaast wensen wij alle bewoners, besmet of niet-besmet, en hun familie en naasten kracht en sterkte toe. Een gevoel van onmacht en verdriet overheerst.

Al maandenlang werken onze medewerkers met man en macht om corona buiten onze deuren te houden. Dat is helaas niet gelukt. Er zijn in de laatste weken ook veel medewerkers besmet geraakt, maar gelukkig zijn er al weer veel van hen aan het werk.

Onze zorg en aandacht gaan vanzelfsprekend uit naar onze bewoners en hun families. De medewerkers blijven continu alert en houden de gezondheid van onze bewoners in de gaten. Zij worden ondersteund door specialistische corona-coaches van het overheidsprogramma ‘Waardigheid en trots op elke locatie’. Daarnaast hebben we dagelijks contact met de GGD over het verloop van de uitbraak en de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Inmiddels hebben wij zelf ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd. Zij staan ons bij met adviezen en hoe hier mee om te gaan.

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de oorzaak van de grootschalige uitbraak te achterhalen. Op dit moment hebben we daar nog geen duidelijk beeld van, maar wij hopen hier snel achter te komen, samen met de hulp van de GGD en de Inspectie.

Wij begrijpen dat deze uitbraak onrust oproept bij iedereen die betrokken is bij Sonneburgh. Bij alle besluiten die we nemen, is ons uitgangspunt de gezondheid en het welzijn van bewoners, naasten, onze medewerkers en onze vrijwilligers. We hopen dat we elkaar blijven ondersteunen om samen door deze moeilijke periode te komen.

Henk Möhlmann

bestuurder a.i. Sonneburgh