Veelgestelde vragen

Voor algemene veelgestelde vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Wij krijgen momenteel veel vragen. Veel antwoorden op vragen die specifiek op Sonneburgh betrekking hebben, zijn hieronder terug te vinden. Ook in het Cliëntportaal willen wij geregeld informatie m.b.t. de genomen maatregelen publiceren.

Contact bewoners

Geldt de bezoekregeling voor alleen voor het Verpleeghuis aan de Groene Kruisweg?

Bezoekregelingen en ook andere maatregelen/regelingen gelden voor alle afdelingen en alle locaties. Vanaf 19 maart jl. is bezoek niet meer toegestaan.

Mogen bewoners naar buiten?

Het is alleen toegestaan dat een zorgverlener met een bewoner even de tuin ingaat. Even een frisse neus halen. Al onze locaties vallen onder deze richtlijn, dus ook de bewoners, die nu in de verzorging wonen – Groene Kruisweg, Ravenswaard en Het Havenlicht.

Bewoners, die zelf nog naar een winkelcentrum gaan voor boodschappen, willen wij met klem vragen dit niet meer te doen. Als er behoefte is aan ondersteuning bij het doen van boodschappen, dan gaan wij dat voor hen regelen. Zij kunnen dit aangeven bij de verzorging. De risico’s zijn te groot als bewoners zich niet houden aan de gestelde richtlijnen. Het is een risico voor zichzelf, maar zeer zeker ook voor alle andere bewoners van de locatie. Bewoners mogen gewoon naar buiten. Maar ook hiervoor geldt dat, voor hun eigen veiligheid, onderling contact en/of contact met familie vermeden moet worden. Zij lopen dan immers het risico om geïnfecteerd te raken.

Zijn de serviceflats gesloten voor bezoek?

De serviceflats zijn niet gesloten voor bezoekers. Wel geldt landelijk de algemene regeling dat onderling contact zoveel mogelijk moet worden vermeden. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de bewoner. Bewoners van de serviceflats hebben echter geen toegang meer tot de locaties van Sonneburgh.

Blijven de huiskamers open blijven voor bewoners?

Ja, maar de groepen mogen niet groter worden dan 12-14 bewoners per huiskamer. Voor het verpleeghuis betekent dit dat de grote huiskamer wordt gespitst als er meer dan 12-14 bewoners in de grote huiskamer verblijven.

Mogen bewoners en/of personeel beneden in de hal of op het Plein zitten?

Ja, bewoners en personeel mogen op het plein zitten, mits zij een veilige afstand van elkaar houden; 1 ½ meter.

Hoe word ik als zorgwaarnemer geïnformeerd over de situatie van mijn naaste?

Om u sneller te kunnen informeren, als er wijzigingen zijn in de getroffen maatregelen, willen me meer gebruik gaan maken van het Cliëntportaal in ons bewonersregistratiesysteem MijnCaress. Een groot deel van de zorgwaarnemers maakt op dit moment al dagelijks of met enige regelmaat gebruik van het Cliëntportaal om te kunnen lezen hoe het met hun familielid gaat.

Hoe wordt het contact tussen familie onderhouden met bewoners die niet in staat zijn zelfstandig met de huidige digitale mogelijkheden om te gaan/ beschikken?

Op verschillende afdelingen wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via beeld contact te leggen tussen de zorgwaarnemer en de bewoner. De Stichting Vrienden van Sonneburgh heeft iPad’s beschikbaar gesteld om het contact nog meer te kunnen faciliteren. Wij zijn hen hier heel dankbaar voor.

Hoe worden verjaardagen van bewoners gevierd?

Op alle locaties wordt extra aandacht besteed aan de verjaardagen van de bewoners. Elke locatie zal hier op een passende wijze invulling aan geven. Telefonisch of beeld contact tussen zorgwaarnemer en de jarige bewoner is een mooi hulpmiddel hiervoor.

Hoe kan ik in contact komen met de teamleider?

Via de receptie kunt u in contact komen met de teamleider. Zij willen u graag te woord staan, maar zijn hiertoe niet altijd in staat omdat ze met bewonerszorg bezig zijn. We willen u daarom vragen het telefonisch contact voor zover dat mogelijk is tussen 13.00 en 15.00 uur te laten plaatsvinden.

Praktische vragen

Hoe gaat het met de was die altijd door familie wordt gewassen?

Een aantal van u verzorgt de reiniging van het persoonsgebonden wasgoed van hun familielid die in één van onze woonzorgcentra verblijft (verpleeghuis of verzorgingshuis).
In een normale situatie komt het dan voor dat u met enige regelmaat schoon wasgoed brengt en vuil wasgoed weer ophaalt. Daarbij is er sprake van contact tussen u en uw naasten, maar wellicht ook met één of meer van onze bewoners en/of medewerkers. In de huidige situatie van dreigende besmetting met het coronavirus en in aansluiting op de maatregelen van de overheid nemen wij binnen Sonneburgh de volgende maatregelen om het risico van besmetting/ overdracht van het coronavirus tot een minimum te beperken:
• Uitwisseling van het wasgoed kan tot nader order niet meer binnen de woonzorgcentra plaatsvinden;
• Ter vervanging is er gelegenheid om het schone wasgoed bij de receptie aan te bieden of vuil wasgoed op te halen.
• Op de locatie Groene Kruisweg (verpleeg- en verzorgingshuis) is het uitwisselpunt de leveranciersingang. Deze ingang bevindt zich rechts van de hoofdingang en zal ter plaatse worden aangeduid. U kunt daar aanbellen.
• Op de locaties Het Havenlicht en Ravenswaard kan dat bij de receptie. Ook daar kunt u aanbellen.
• Ons dringende verzoek is om het pakket schoon wasgoed duidelijk te labelen met naam van de eigenaar, afdeling c.q. kamernummer en de datum van aanlevering.
• Op diezelfde uitwisselpunten kunt u het pakket met vuil wasgoed ophalen.
• Wij voorzien het pakket van de juiste benaming.
• Op dinsdag en vrijdag zijn de momenten voor uitwisseling van schoon en vuil wasgoed. U kunt tot uiterlijk 15.00 uur terecht op de uitwisselpunten voor het respectievelijk halen en brengen van het vuile en schone wasgoed.
Met o.a. deze maatregel hopen wij uw naasten zo goed mogelijk te beschermen tegen infectie met het coronavirus. Wij hopen op uw begrip en uw medewerking.

Is er een regeling voor de post?

Momenteel wordt aan een plan gewerkt. Familie wordt hier nader over geïnformeerd.

Kunnen boodschappen voor bewoners afgeven worden bij de receptie?

Ja, kleine boodschappen kunnen bij de receptie worden afgeleverd. Vermeld duidelijk naam, afdeling en kamernummer van de bewoner op de boodschappen, zodat deze bezorgd kunnen worden.

Is het mogelijk is om een uitzondering te maken op de regelingen/maatregelen?

Alleen bij terminale zorg is het mogelijk om uitzonderingen te maken op maatregelen.

Hoe kunnen betalingen voor een bewoner worden geregeld die normaal gesproken door de familie worden gedaan?

Momenteel wordt aan een plan gewerkt. Familie wordt hier nader over geïnformeerd.

Wie neemt de taken van de mantelzorgers over, zoals het verschonen van de vogelkooi?

Er worden plannen uitgewerkt om de door familie verleende mantelzorgtaken zo veel mogelijk intern op te vangen.

Hoeveel personen mogen er tegelijkertijd in de lift?

Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd in de lift.

Blijft het winkeltje open?

Ja, voor de bewoners van de verzorging en verpleging blijft het winkeltje open, waarbij er steeds één bewoner per keer toegang heeft. Het winkeltje op Het Havenlicht is echter gesloten.
Voor bewoners van de serviceflat is het winkeltje niet meer toegankelijk.

Activiteiten

Gaan de kerkdiensten in Sonneburgh door?

De kerkdiensten gaan niet door in de vorm zoals we die gewend zijn. Maar er is wel een andere vorm gevonden om de bewoners toch iets aan te bieden waar ze zondagochtend naar kunnen luisteren, namelijk een kerkdienst (zonder kerkgangers) verzorgt door de predikant waarbij de gebruikelijke liturgie wordt gevolgd. Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via de huislijn in de appartementen van de diverse gebouwen in Sonneburgh.

Kan een bewoner eventueel begeleid worden naar de winkel of een keer buiten als diegene dat niet zelfstandig kan?

Er worden plannen uitgewerkt om de door familie verleende de mantelzorgtaken zo veel mogelijk intern op te vangen.

Kan ik me als vrijwilliger aanmelden om te helpen bij activiteiten?

Wij begrijpen dat er behoefte is om iets te kunnen doen voor uw naasten en andere bewoners. De mogelijkheden om dit te realiseren hebben wij goed in overweging genomen en uiteindelijk hebben we besloten om familie niet als vrijwilliger in te schrijven.

We beperken het aantal mensen dat binnenkomt zo veel mogelijk om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren zijn daarom gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.

Hoe kan ik zelf een positieve bijdrage leveren?

Sonneburgh nodigt de (achter)kleinkinderen van hun opa of oma uit om een tekening te maken of een lieve boodschap te schrijven op de stoepen van Sonneburgh.
Hierdoor kleuren de (achter)kleinkinderen door hun aanwezigheid én hun creativiteit, letterlijk het uitzicht van hun opa en oma in.
U bent van harte welkom om onze stoepen op te komen vrolijken met liefdevolle boodschappen.
Mocht u met meerdere tegelijk gaan krijten, wilt u dan wel de 1,5m in acht houden.

Ook kunt u kaarten, tekeningen en brieven sturen aan uw naasten, maar uiteraard ook aan andere bewoners van Sonneburgh.

 

Als uw vraag er niet tussen staat, stuur dan een mail naar corona@sonneburgh.nl. We doen ons uiterste best om z.s.m. te antwoorden.

1