Vrijwilligerswerk

Het doel van vrijwilligerswerk binnen de organisatie is meerledig:

 • Cliënten meer individuele aandacht bieden tijdens de verschillende activiteiten.
 • De relatie tussen de maatschappij en het leven binnen de organisatie hecht maken.
 • Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het woon-/leefklimaat van
  de bewoners.

Voorwaarden vrijwilligerswerk Sonneburgh verwacht van alle vrijwilligers dat zij:

 • Affiniteit hebben met de cliënten en hun naaste omgeving;
 • De missie en doelstellingen van Stichting Sonneburgh onderschrijven;
 • De protestants-christelijke identiteit respecteren;
 • Betrokken en enthousiast zijn;
 • Op een prettige wijze samenwerken en communiceren met medewerkers;
 • Zich bewust zijn van hun positie als vrijwilliger in de organisatie;
 • Zich bewust zijn van hun persoonlijke motivatie voor dit werk;
 • De privacy van cliënten respecteren;
 • Zich inzetten voor de tijd die afgesproken is om de overeengekomen taak uit te voeren;
 • De intentie hebben zich voor bepaalde tijd (minstens 4 maanden) te binden

Een vrijwilliger:

 • Is boven de 16 jaar (m.u.v. maatschappelijke stages);
 • Onderschrijft de visie van de organisatie;
 • Heeft een overeenkomst met Sonneburgh, die door de vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator wordt ondertekend;
 • Respecteert de protestants-christelijke identiteit van Stichting Sonneburgh;
 • Dient zich aan de regels van de samenwerkingsovereenkomst te houden.