Cliënteninformatie

De cliëntenraad

Sonneburgh vindt het belangrijk dat cliënten inspraak hebben in het zorg- en dienstverleningsproces. Om de inspraak van cliënten op een formele manier te regelen heeft Sonneburgh een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van opgenomen cliënten. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, mantelzorgers of relaties.

Dit doet de cliëntenraad voor u:

  • Het gemeenschappelijk belang van de cliënten behartigen;
  • Opkomen voor uw belangen;
  • Problemen onder de aandacht brengen;
  • Oplossingen aandragen.

De cliëntenraad is er voor u. Als u de cliëntenraad iets wilt vragen, dan kunt u hem bereiken via ccr@sonneburgh.nl. Uw vraag zal zo snel mogelijk worden beantwoord.

Wij zijn uw aanspreekpunt, samen zoeken we naar oplossingen!

De verzorgingshuizen/woonzorgcentra en het verpleeghuis van Sonneburgh beschikken ieder over een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad heeft regelmatig contact met de locatiemanager. In dit overleg worden zaken besproken die door de leden van de cliëntenraad zijn gesignaleerd, maar ook beleidsmatige zaken van het management worden aan de cliëntenraad voorgelegd. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad, waarin alle drie de cliëntenraden zijn vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad heeft regelmatig een vergadering met het Bestuur, waarin zaken die de totale organisatie aangaan, worden besproken.