Wonen met zorg

Redt u het thuis steeds minder makkelijk, zelfs met thuiszorg en mantelzorg? Wonen in één van onze woonzorgcomplexen kan dan een uitkomst voor u betekenen. Hier woont u zelfstandig in uw eigen appartement en kunt u een beroep doen op zorg, welzijn en behandeling, als dat nodig is. U krijgt persoonlijke aandacht en zorg die bij u past van betrokken en deskundige medewerkers.

We verlenen zorg die aansluit bij uw levenswijze en levensverhaal.

Deze zorg, welzijn en behandeling bieden wij zowel voor mensen met een psychogeriatrische als een somatische indicatie.

Voor deze woonvorm heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onze medewerkers van het Cliënt Service Bureau kunnen u hierover meer informatie geven en helpen u graag bij de aanvraag.