Wonen met intensieve zorg

Als zelfstandig wonen niet meer haalbaar is en u door lichamelijke of geestelijke ongemakken uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten, is het goed te weten dat het bij Sonneburgh mogelijk is om op een locatie te wonen waar wij u gespecialiseerde zorg en behandeling kunnen bieden. Hier vindt u een plek waar u uw eigen leven kunt voortzetten, zoveel mogelijk op de manier zoals u dat gewend was. Doorgaans behoudt u zoveel mogelijk zelf uw regie en waar nodig zijn wij er om u te ondersteunen.

Wij hebben afdelingen voor zorgvragen op Psychogeriatrische of Somatische grondslag, maar ook voor een combinatie van deze twee grondslagen:

Intensieve zorg (Psychogeriatrie)
Soms is het door toenemend regieverlies moeilijk om uw leven thuis op de rit te houden. Onze verpleegafdelingen zijn ingesteld op zorg voor mensen met een ernstige hersenaandoening, zoals dementie. Verhuizen naar het zorgcentrum zal dan meer rust en structuur brengen in uw leven. Samen met u en/of uw naaste stellen wij een zorgleefplan voor u op. Hierin leggen wij alle zorg vast die u van ons nodig heeft.

Intensieve zorg (Somatiek)
Door ernstige lichamelijke beperkingen is het soms niet langer mogelijk of verantwoord om thuis verzorgd te worden. Op onze locatie bieden wij intensieve zorg op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Onze professionele medewerkers kunnen u helpen waar dat nodig is.

Gecombineerde zorgvraag
Zoals eerder aangegeven kan er uiteraard ook sprake zijn van een combinatie van intensieve zorgvragen. Voor deze woonvorm heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Onze medewerkers van het Cliënt Service Bureau kunnen u hierover informatie geven en helpen u graag bij de aanvraag.