Verbeterpunten en klachten

Als u een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u die bespreken met de betreffende medewerker, het team of de leidinggevende. In een open gesprek proberen we samen met u tot een oplossing te komen. Meestal lukt dat ook.

Bent u niet tevreden over de afhandeling of wilt u uw klacht liever afhandelen met onze klachtenfunctionaris? De klachtenfunctionaris verleent informatie, advies en bijstand en kan voor u bemiddelen bij problemen die voortvloeien uit de opname, verzorging, verpleging, behandeling of bejegening. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de instelling en zal uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen. De klachtenfunctionaris van Sonneburgh is mevrouw Corry Brandel-van Aalst. U kunt haar telefonisch of schriftelijk bereiken via 06 22 36 17 58 of klachten@sonneburgh.nl. Hier vindt u de klachtenregeling en het klachtenformulier.


Mw. C. Brandel-van Aalst