Vrienden van Sonneburgh

De stichting Vrienden van Sonneburgh zet zich belangeloos en onbezoldigd in voor de bewoners van alle locaties van Sonneburgh om hun welzijn te bevorderen en hun verblijf te veraangenamen. De stichting realiseert wensen en projecten, die niet uit het budget van Sonneburgh gefinancierd kunnen worden.

De stichting heeft geen eigen inkomsten en tracht haar doel te verwezenlijken door het verkrijgen van vermogen, middels donaties, erfstelling, legaat en/of schenking.

U kunt Vriend van Sonneburgh worden door een financiële bijdrage te storten op één van de volgende rekeningnummers:
NL29ABNA0503036218 of NL25INGB0005519161

Het bestuur bestaat uit:
de heer C.P. Verschoor, voorzitter
mevrouw J.L. op ’t Hof-van Soest, waarnemend voorzitter
de heer R. Bode, penningmeester
mevrouw A. Ekelmans, secretaris

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41128465 en RSIN nr. 816056092 en heeft de ANBI-status sinds 1-1-2008.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Sonneburgh
Groene Kruisweg 381
3084 LM Rotterdam
e-mail: vrienden@sonneburgh.nl

Documenten Stichting Vrienden van Sonneburgh: