Tijdelijk (kortdurend) verblijf

Als u om medische redenen tijdelijk meer zorg nodig heeft dan u via een vorm van thuiszorg kunt krijgen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor eerstelijnsverblijf (ELV). Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijnsverblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat in dat u op korte termijn zult herstellen en terug naar uw eigen woonomgeving kunt gaan.

De ELV die Sonneburgh biedt, is er in twee vormen:

  • Eerstelijnsverblijf laag complex
    U komt in aanmerking voor eerstelijnsverblijf laag complex wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. U heeft enige hulp nodig bij zelfzorg, bij uw mobiliteit en het zelfstandig verplaatsen binnenshuis. Uw huisarts blijft medisch verantwoordelijk. Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. In de meeste gevallen zal uw verblijf niet langer dan drie maanden zijn. Wij zorgen ervoor dat u snel terug kunt keren naar huis.
  • Eerstelijnsverblijf hoog complex
    U komt in aanmerking voor eerstelijnsverblijf hoog complex wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. U bent door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en u heeft tijdelijk intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. U bent nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse verpleegkundigen en andere behandelaren staan voor u klaar. In de meeste gevallen zal uw verblijf niet langer dan drie maanden zijn. Wij zorgen ervoor dat u snel terug kunt keren naar huis.

De verwachte verblijfsduur wordt bij opname en tussentijds met u besproken, dit kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden.

Samen zorgen we ervoor dat u weer snel terug kunt keren naar huis.

Eerstelijnsverblijf wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing voor eerstelijnsverblijf vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht. De aanvraag voor deze vorm kunt u doen bij uw huisarts.