Wachtlijstinfo

Zodra door het CIZ een indicatie is afgegeven streeft Sonneburgh ernaar de zorg- en dienstverlening zo snel mogelijk aan te bieden. De overheid kent normen voor wachttijden, waarbinnen zorg aangeboden moet worden. Zeker wanneer die wachttijd overschreden wordt zal Sonneburgh zich inspannen om zo goed mogelijk overbruggingszorg te regelen.

Periodiek worden de geschatte wachttijden van de verschillende locaties hieronder weergegeven. Het Cliënt Service Bureau (CSB) van Sonneburgh kan u tussentijds informatie verstrekken en helpen met de aanmelding. In dringende situaties kan daar ook geregeld worden dat er eventueel eerder een (tijdelijke) opname (desnoods) op een andere locatie aangeboden kan worden.

Wachtlijst van mei 2024

Verpleeghuis Groene Kruisweg
Somatiek 0 wachtenden
Psychogeriatrie open afdeling 0 wachtenden
Psychogeriatrie Wzd-afdeling 0 wachtenden
Verzorgingshuis Het Havenlicht
Eénpersoonsappartement 4 wachtenden
Tweepersoons appartement 0 wachtende echtparen
Eénpersoonsappartement (pg-unit) 0 wachtenden
Verzorgingshuis Ravenswaard
Eénpersoonsappartement 0 wachtenden
Tweepersoons appartement 0 wachtende echtparen
Psychogeriatrie Wzd-afdeling 0 wachtenden