Wachtlijstinfo

Zodra door het CIZ een indicatie is afgegeven streeft Sonneburgh ernaar de zorg- en dienstverlening zo snel mogelijk aan te bieden. De overheid kent normen voor wachttijden, waarbinnen zorg aangeboden moet worden. Zeker wanneer die wachttijd overschreden wordt zal Sonneburgh zich inspannen om zo goed mogelijk overbruggingszorg te regelen.

Wekelijks worden de geschatte wachttijden van de verschillende locaties hieronder weergegeven. Het Cliëntservicebureau (CSB) van Sonneburgh kan u tussentijds informatie verstrekken. In dringende situaties kan daar ook geregeld worden dat er eventueel eerder een (tijdelijke) opname (desnoods) op een andere locatie aangeboden kan worden.

Al sinds vele jaren heeft Sonneburgh voor zeer urgente situaties crisisbedden. Huisartsen en het Bureau Zorgtoewijzing van het Zorgkantoor kunnen cliënten voor die bedden in het verpleeghuis aanmelden.

Het aanmeldformulier wachtlijst kunt u hier downloaden.

Wachtlijst van 1 7 augustus 2019

Verpleeghuis Groene Kruisweg

Kamer afdeling Somatiek 2 wachtenden
Kamer afdeling Psychogeriatrie 6 wachtenden

Verzorgingshuis Groene Kruisweg

Éénpersoonsappartement 3 wachtenden
Appartement geschikt voor rolstoel 0 wachtenden

Verzorgingshuis Het Havenlicht

Éénpersoonsappartement 8 wachtenden
Tweepersoons appartement 2 wachtenden echtparen
Éénpersoonsappartement (pg-unit) 0 wachtenden

Verzorgingshuis Ravenswaard

Éénpersoonsappartement 5 wachtenden
Tweepersoons appartement 3 wachtenden echtparen
Éénpersoonsappartement (pg-unit) 2 wachtenden