Cliëntenraad

Sonneburgh vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij beleidsontwikkeling en staat ook open voor signalen over de zorg. Zo is er op elke locatie een aparte cliëntenraad. De cliëntenraden op de locaties zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van onze bewoners. Daarnaast is van elke lokale raad een afgevaardigde lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR).

Wat doet de CCR?
De CCR wordt door de bestuurder geïnformeerd over voorgenomen besluiten. De CCR analyseert en bespreekt deze informatie, raadpleegt naar behoefte cliënten of deskundigen en komt zo tot een advies. Verder kan de CCR ook op eigen initiatief de bestuurder adviseren. De CCR behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtenfunctionaris. De bevoegdheden van de CCR en de verhouding met de bestuurder zijn vastgelegd in een reglement.

Contact met cliënten
De CCR is door de organisatie benoemd en bestaat uit een aantal (vertegenwoordigers van) mensen die zorg ontvangen van Sonneburgh. De CCR vindt het heel belangrijk om zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers te spreken over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening en andere zaken waarover de CCR advies dient uit te brengen of in te stemmen. Vanzelfsprekend wordt daarbij geheimhouding in acht genomen.

Lid worden van de cliëntenraad?

Mogelijk heeft u ook interesse om lid van de cliëntenraad van één van onze locaties te worden. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op via ccr@sonneburgh.nl. De voorzitter van de cliëntenraad neemt dan contact met u op.

Leden cliëntenraden

Leden Centrale Cliëntenraad
Vanuit de verschillende lokale cliëntenraden van Sonneburgh is een centrale cliëntenraad samengesteld. Deze bestaat uit de dames Glasbergen, Stoop en Van Waardenburg.

Leden cliëntenraad Groene Kruisweg
De cliëntenraad Groene Kruisweg bestaat uit mevrouw Stoop en de heer De Vries.

Leden cliëntenraad Het Havenlicht
De cliëntenraad Het Havenlicht bestaat uit mevrouw Van Waardenburg.

Leden cliëntenraad Ravenswaard
De cliëntenraad Ravenswaard bestaat uit de dames Glasbergen, De Jong en Ponse.

Medezeggenschapsregeling CCR

Medezeggenschapregeling CCR Sonneburgh