Organisatie

De Hervormde Stichting Sonneburgh wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
Henk Möhlmann, bestuurder a.i.

Raad van Toezicht
de heer J. van der Tak, voorzitter
de heer T.D. Vink, secretaris
de heer M.C. Batenburg
mevrouw J. Buijs
de heer N.P. Gorter
de heer J. Lagerwerf

Sonneburgh is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24286701, RSIN 002771536 en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hier vindt u het financieel jaaroverzicht 2018, de personeelssamenstelling, het Kwaliteitsjaarverslag 2018 en het addendum kwaliteitskader wlz zorg thuis Sonneburgh .

Directie en centrale administratie:
Postbus 55042
3008 EA Rotterdam
Tel. 010-2918444
Fax 010-2918455
e-mail: info@sonneburgh.nl

Bezoekadres:
Groene Kruisweg 381
3084 LM Rotterdam