Organisatie

De Hervormde Stichting Sonneburgh wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
Henk Möhlmann, bestuurder a.i.

Raad van Toezicht
de heer N.P. Gorter, voorzitter
de heer T.D. Vink, secretaris
de heer M.C. Batenburg
mevrouw J. Buijs
de heer J. Lagerwerf

Sonneburgh is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24286701, RSIN 002771536 en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hier vindt u de missie en visie van Sonneburgh, het Reglement Raad van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht, het Reglement onkostenvergoeding Raad van Bestuur, het jaarverslag 2023 en het kwaliteitsjaarverslag 2023.

Directie en centrale administratie:
Groene Kruisweg 381
3084 LM Rotterdam
Tel. 010-2918444
e-mail: info@sonneburgh.nl