Organisatie

De Hervormde Stichting Sonneburgh wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
Henk Möhlmann, bestuurder a.i.

Raad van Toezicht
de heer J. van der Tak, voorzitter
de heer T.D. Vink, secretaris
de heer M.C. Batenburg
mevrouw J. Buijs
de heer N.P. Gorter
de heer J. Lagerwerf

Sonneburgh is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24286701, RSIN 002771536 en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hier vindt u de missie en visie van Sonneburgh, het Reglement Raad van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht, het Reglement onkostenvergoeding Raad van Bestuur, het financieel jaarverslag 2019 en het Kwaliteitsjaarverslag 2019.

Directie en centrale administratie:
Postbus 55042
3008 EA Rotterdam
Tel. 010-2918444
Fax 010-2918455
e-mail: info@sonneburgh.nl

Bezoekadres:
Groene Kruisweg 381
3084 LM Rotterdam