Over wonen bij Sonneburgh

Bij Sonneburgh woont u in een gastvrije en veilige omgeving. Dit willen wij waarmaken door u zoveel mogelijk te laten genieten van gewone kleine dingen die het leven voor u bijzonder maken. Voor de een kan dat bijvoorbeeld een mooi gesprek zijn, een drankje met iemand doen, de zon voelen of de vogels in de mooie tuin horen of een leuke activiteit. We gaan ervan uit dat u zo lang mogelijk die dingen kan blijven doen die voor u belangrijk zijn. Voor uzelf en voor anderen. We willen graag dat u zelf keuzes blijft maken in uw leven, ook als u woont of tijdelijk verblijft in een van onze huizen. We ondersteunen uw eigen regie van harte. Sonneburgh: bijzonder geborgen!

Bewoners, professionele hulpverleners en vrijwilligers: alles draait om mensen. Gericht op gezondheid én welbevinden geven wij elkaar in Sonneburgh warme zorg en aandacht, want het is duidelijk: we doen het samen!

Stichting Sonneburgh heeft een protestant-christelijke identiteit. Vanuit onze christelijke uitgangspunten is iedereen bij ons welkom. Ook als bewoners hun inspiratie putten uit andere bronnen. Wij verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Het gaat dan om waarden als naastenliefde en barmhartigheid. Zo zorgen we voor een benadering die past bij de levenswijze en het levensverhaal van onze bewoners.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een grote stap. U sluit een periode van het leven af en begint een nieuwe. Bij Sonneburgh doen we er alles aan om deze verandering voor u zo prettig mogelijk te maken en we hopen dat u zich thuis gaat voelen. U houdt waar mogelijk zelf de regie over uw leven. Wij zijn er om u te begeleiden en te ondersteunen op die terreinen waar u dat nodig heeft.

Sonneburgh beschikt over verschillende voorzieningen: een verpleeghuis, drie verzorgingshuizen/woonzorgcentra en drie servicewoning-complexen. Deze voorzieningen zijn gesitueerd op drie locaties in Rotterdam, te weten: Charlois, IJsselmonde en Pernis.